चाली

नाम कुँड़ुख़ गही लहरा अड्डा ( वेब स्थल) नू ऎम निमन परिछ’आदम ॥

भारत नू मुध ( आदिवासी ) आल खोंड़हा नू नाम त’ईलद्दत नम्हैं जिया बोलता (भखा) नू ई कुँड़ुख़ गही लहरा अड्डा आबोन कम’अर की ऎम अकय रिझिरदम । ई लहरा अड्डा नू नीम कुँड़ुख़ भखा नू येसुसी सिनेमा ( फिलिम) आबोन ऎरा ओंगदर अरा मेन्ना बाइबल आबोन मेना ओंगदर, अरा बाइबल  पुना गच्छरना आबोन पढ़'आ ओंगदर, अरा जॊक्को चितरा (फोटो )आबोन ऎरा ओंगदर, अरा इबड़ा जम्मन डउनलोड नना ओंगदर। अउर हूँ नन्ना नन्ना पुना पुना कत्था गुट्ठिन अउर बरना उल्ला नू ऎरा ओंगदर। अरा नीम निम्हैं सलहा आबोन एमा गे लिख'आ ओंगदर, आद एमा गे ई लहरा अड्डा आबोन अउर बड़ियर कम'आ गे मद्दत ननो। एमा गे असरा र'ई का नीम ई लहरा अड्डा ती रिझिर’ओर।

कुँड़ुख़र गही गनती 45,19,000 र’ई भारत नू 43,67,000 कुँड़ुख़ आलर र'अनर। ईर ख़ेख़ेल नू दस गोटंग देस नू र'अनर। अरा भारत ही इबड़ा जिला - छत्तीसगढ़ नू 7,27,000, झारखंड नू 16,07,000, उड़ीसा नू 3,57,000, बिहार नू 1,07,000, पश्चिम बंगाल नू 8,47,000, आसम नू 6,48,000, मध्य प्रदेस नू 22,000, त्रिपुरा नू 8,600, अंडमान अरा निकोबार टापू नू 7,000, अरा अरुणाचल प्रदेस नू 5,800 कुँड़ुख़ आलर र'अनर। कुँड़ुख़ आलर बंगलादेस नू 1,05,000, नॆपाल नू 42,000 अरा भूटान नू 5,300 हूँ र'अनर।

कुँड़ुख़र उरांव नामे ती हूँ अख़तारनर । कुँड़ुख़ द्रविड़ मूली  ता भखा हवे। अरा झारखंड नू  मालटो अरा किसान भखा कुँड़ुख़ भखा गने भई भई बेसे मनी।

इदही पत नू निम्हैं सवाल अरा सलहा र’ई होले लिखके.